Ädelsinnad Andlig Andaktsfull Vis Gnostiker Primordial HOME   


Frithjof Schuon är en sann företrädare för sophia perennis. I sina böcker beskriver han människans verkliga natur, och hans liv bar vittnesbörd om denna verkliga natur.

Hans person var en fulländad spegling av hans skrifter. Han var en ädelsinnad människa, en andlig människa, en andaktsfull människa, en gnostiker eller ”pneumatiker” och en primordial människa.

Syftet med följande sidor är att ge en mer ingående men samtidigt icke uttömmande inblick i Frithjof Schuons andliga personlighet.

I likhet med alla texturval bör man gå tillbaks till den ursprungliga texten för att till fullo förstå de tankar som finns formulerade här.

I endast en del fall har vi angivit urvalets källor.