Ädelsinnad Andlig Andaktsfull Vis Gnostiker Primordial HOME 


Vem var Frithjof Schuon?

Frithjof Schuon, a Sage


 


En vis människa

För den vise är alla stjärnor och alla blommor metafysiskt sett ett bevis på det Oändliga.

Under medeltiden fanns ännu blott två eller tre typer av ryktbarhet: (1) helgonet och hjälten, (2) den vise samt på en lägre skala och som en spegling, (3) biskopen och prinsen. Vad beträffar geniet och konstnären, det profana världens glans, var deras likar ännu inte födda.

Helgon och hjältar är stjärnornas uppenbarelse på jorden. De upphör och återgår till sitt ursprung, sin eviga hemvist, efter sin död. De är i det närmaste rena symboler, andliga tecken som blott tillfälligt skiljs från den himmelska ikonostasen vari de inneslutits sedan världens skapelse.


Frithjof Schuon