Ädelsinnad Andlig Andaktsfull Vis Gnostiker Primordial HOME 


Vem var Frithjof Schuon?

Frithjof Schuon, a Spiritual Man


 

  


En andlig människa

Att passera bortom sig själv är det mänskliga villkorets imperativ. Det finns de som verkliggör detta och samtidigt går längre genom sin självbehärskning. Den ädelsinnade människan härskar över sig själv. Den heliga människan passerar bortom sig själv. Ädelhet och helighet är det mänskliga villkorets imperativ.

Intelligens, eftersom den verkar urskiljande och har förmågan att förnimma och skåda proportioner. Den andliga människan samordnar dessa proportioner genom sin vilja och i sitt liv. Bristen gestaltar en saknad av proportioner och de ofullkomligheter som finns till består av brist. Att vara andlig innebär inte att förneka med sitt ’vara’ det man befäster med sin ’kunskap’, och som med andra ord är styrkt av intelligensen. Sanningen genomlevd, ofördärvad; givmildhet.


Frithjof Schuon