Frithjof Schuon

Biografi

1907-1998

Frithjof Schuon
Frithjof Schuon

Frithjof Schuon, religio perennis mest omtalade förespråkare, är en filosof som står i Shankaras och Platons metafysiska tradition. Schuon föddes i Basle den 18 juni 1907 och hans föräldrar var av tysk börd. Det framträdande temat eller principen i Schuons skrifter avgjordes av hans tidiga möte med en afrikansk sufimästare som följt med ett par landsmän från en by i Senegal till Schweiz för att sprida kännedom om sin kultur. Den unge Schuon talade med den gamle vise som genast drog en cirkel med en radie på golvet och förklarade: ”Gud är centrum, alla vägar leder till Honom.” I sin ungdom begav sig Schuon till Paris där han studerade ett par år och arbetade som textilkonstnär. Han företog tidigt ett par resor till Nordafrika, Mindre Asien och Indien i syfte att komma kontakt med traditionella andliga auktoriteter och komma inpå traditionell kultur. 1932 träffade han sufimästaren Shaikh Ahmad al-’Alawi i den algeriska staden Mostaghanem och invigdes i Shadhili-orden. Efter det andra världskriget inbjöds han att resa till USA för att besöka Amerikas stäppindianer. Han levde i perioder om flera månader bland indianerna, till vilka han fick en särskild förkärlek. Under de sista femtio åren av sitt liv skrev han mer än tjugo böcker om metafysiska, andliga och etniska teman. Han bidrog regelbundet med artiklar till tidskrifter för komparativ religion i Europa och USA. Schuons verk förekommer och omtalas i en rad olika internationella akademiska och filosofiska publikationer och han åtnjuter respekt från såväl vetenskapliga som traditionella andliga auktoriteter. Mot bakgrund av att Schuon fick sin tidiga utbildning i Frankrike är i stort sett samtliga av hans verk författade på franska, av vilka de flesta idag finns översatta till de stora världsspråken.

Frithjof Schuons verk bygger vidare på det traditionalistiska eller ”tidlösa” (perenniellistiska) perspektiv som började ta form i början av 1900-talet genom den franske filosofen Rene Guenon och Harvard professorn Ananda Coomaraswamy. I grunden överensstämmer den traditionalistiska doktrinen med det hinduiska begreppet ”Sanatana Dharma” – den eviga ordningen – och finns formulerat i väst hos Platon och Mäster Eckehart i kristendomen samt inom islams sufism. Varje religion har vid sidan om sin bokstavliga innebörd, en esoterisk dimension, som är essentiell, ursprunglig och allmängiltig. Denna intellektuella universalitet är ett av huvuddragen i Schuons verk och ger många intressanta insikter om de olika andliga traditionerna och om mänsklighetens historia, vetenskap och konst i allmänhet.

Frithjof Schuon avled i Bloomington, Indiana, den 5 maj 1998.

”Han livnär min själ såsom ingen annan religiös författare i vår tid.” Huston Smith, författare till Mänsklighetens religioner