FRITHJOF SCHUON

Den Välsignade Jungfrun


”Den Välsignade Jungfrun är både sluten och öppen, okränkbar och givmild; hon är ’draperad i solen’ ty hon är draperad i Skönhet, ’Sanningens härlighet’. Och hon är ’svart och vacker’, ty hennes Slöja är både ogenomtränglig och uppenbar. Efter att ha varit sluten till följd av sin okränkbarhet öppnar den barmhärtighet för oss som dygd.

Frithjof Schuon, Esoterism as Principle and as Way, Perennial Books, 1981, s. 62.

 

 

Regina Coeli

Du är mer än symbol; Du finns mig nära
liksom blod och hjärta; Du är luften
som jag lever av, som renar mig och gör mig vis;
en mild, behaglig fläkt från Paradiset.

Du är bortom de namn som berättar om Dig
och bortom alla de heliga sånger som
helgar Ditt namn; mitt rus var Ditt innan Gud frambringade vinet.)))))))) Frithjof Schuon, The Garland, 1994

000000Copyrightę 2000
Frithjof Schuon

 

Copyrightę 2000 Frithjof Schuon
All rights reserved