FRITHJOF SCHUON
Hinduisk primordialitet och advaitinsk metafysik

 

Brahma satyam jagan mithya jivo brahmaiva na'parah.


(Brahman är verklig, världen är fenomen,
självet är inte skilt från Brahman)


 


Gurun gav mig blott ett Ord:
Träd in i ditt djupaste Själv.
Guruns föreskrift kom till mig som Guds ord,
Det är därför jag började dansa naken.

Lalla Yogeshwari

”För den person som styrs av sin vilja och känsla (bhakta) är Gud ’Han’ och jaget är ’Jag’. För gnostikern eller den som styrs av sitt intellekt (jnani) är Gud ’Jag’ – eller ’Självet’ – och jaget är ’han’ eller ’annat.’

Frithjof Schuon, Language of the Self 
(Bloomington: World Wisdom Books, 1999), p.201.

 


Frithjof Schuon


”Bland religionernas samlade doktriner är Vedanta en av de mest belysande formuleringarna om den andliga verklighetens väsen och grund. [...] Shankaras Vedanta, som vi här avser mer specifikt, är gudomlig och uråldrig till sitt ursprung. Den är inte Shankaras skapelse, ty han var bara en av dess stora förkunnare, av Försynen bestämd. [...] Medan den kontemplativa människan enligt vissa synsätt, såsom de semitiska religionerna, skall sträva efter att bli en helt ’Annan’ än sig själv lär Vedanta att hon skall bli helt och hållet ’Sig Själv’. Och utifrån den rena sanningens synvinkel är båda två [perspektiven] fullt förenliga.”


Frithjof Schuon: Spiritual Perspectives and Human Facts, chapter 2

Frithjof Schuons texter om Ramana Maharshi

Se även, "His Holiness the Jagadguru and the Red Indian" av Frithjof Schuon

Copyright© 2003 Frithjof Schuon
All rights reserved