Den perenniella filosofins talesman
(1907-1998)

English_Filosof, diktare och konstnär__French
Türkçe


”Frithjof Schuons skriftliga opus, det sanna uttrycket för hans mäktiga didaktiska geni, är en veritabel andlig summa, ett fullödigt mästerverk av subtila nyanser. Genom sin jämvikt och styrka utgör det svaret till den nutida människans frågeställningar, till den som upplever sig avväpnad i mötet med den moderna vetenskapens förhärskande självsäkerhet och det nihilistiska klimat som omger henne.

Schuon är dock till skillnad från många andra metafysiker inte en boklärd filosof, utan han är i första hand en människa inspirerad genom bön och andakt, en sann vishetslärare, och [...] en ’medfödd gnostiker’ som närmast fullt ut förkroppsligar sin egen urtyp till följd av att han förverkligar alla inre rikedomar.”


Jean-Baptiste Aymard.

Copyright© Frithjof Schuon - All rights reserved


De Tio Budorden och Davids Psalmer –
däri finns Gamla Testamentet.

Och så Jesus bergspredikan –
en av de vackraste ting som tillkännagivits för människan.

Och sedan Renhetens kapitel
i Koranen, och trosbekännelsen.

Sålunda har den Ende återkommande gånger skänkt
olika delar av människosläktet frälsning åt själen.

Frithjof Schuon, opublicerad dikt


”Mannen är ett levande under; intellektuellt beträffande religionen, både till djup och bredd. Han är vår tids befintliga förebild. Jag känner inte till någon levande tänkare som kan mäta sig med honom...,” skrev Huston Smith om Frithjof Schuon.

T.S. Eliot tillkännagav efter att ha läst Schuons första bok, The Transcendent Unity of Religions: ”Inte någonsin har jag påträffat ett så magistralt verk inom det komparativa religionsstudiet och studiet av österländsk religion.”

Seyyed Hossein Nasr, världens främste levande islamkännare skriver: "Frithjof Schuons skrifter betecknas huvudsakligen av essentialitet, universalitet och klarhet."

 

'I Frithjof Schuons fotspår' - Ny bok på svenska av Tage Lindbom

Den svenske målaren och mystikern Ivan Aguéli (1869-1917)

Ett flertal artiklar av Frithjof Schuon på Sacred Web, volym 8, den 20 januari, 2002

Se även James S. Cutsingers artiklar

Andra intressanta websidor


Förläggare:


Copyright© Frithjof Schuon

All rights reserved