FRITHJOF SCHUON
De nordamerikanska indianernas vän

 

“Stäpp- och skogsindianen begåvades med en sorts örnlik och samtidigt sollik storhet, en fängslande förening av stridsmannamod och stoisk heroism med gudsmanna hållning. Därifrån utgår den mäktiga, okonstlade och unika skönhet som förknippas med den röda mannen och som bidrar till hans prestige som krigare och som martyr.”

Lights on the Ancient Worlds 
(World Wisdom Books, 1984) s. 83

Frithjof Schuon, Indians
 

 

 

 


Låt oss se, är detta verkligt?
Låt oss se, är detta verkligt,
detta liv som jag lever?
Du, Andar, som bor överallt,
Låt oss se, är detta verkligt,
detta liv som jag lever?

Pawnee

 

Den befjädrade solen:
Ett metafysiskt budskap


Allt utgår från Mittpunkten och Mittpunkten närvarar överallt. Mittpunkten ligger på samma gång bortom alla de cirklar genom vilka den strålar.

Den Stora Anden är både upphöjd över och inneboende i allt som kommer från Honom. Radien frammanar Hans immanens på samma gång som de koncentriska cirklarna pekar på Hans upphöjdhet.

 

 

 

Copyrightę 2000 Frithjof Schuon
All rights reserved

Se även denna länk: ”His Holiness the Jagadguru and the Red Indian” av Frithjof Schuon.