Signature of Frithjof Schuon 

Copyright© 2001-2003 Frithjof Schuon
(All rights reserved)


Frithjof Schuon var inte bara en metafysiker i en tradition som i skilda led går tillbaks till Shankara, Platon, Plotinus och Meister Eckhart. Han var också en konstnär. Schuons målningar, sketcher och övriga konstnärliga alster belyser med djup och färdighet de estetiska principer som finns formulerade i hans böcker och hans poesi. ”Det sköna är det Sannas prakt” som han gärna erinrade sig. Hans skrifter innefattar mycket riktigt flera kapitel om konst.
Det som är slående i alla dessa texter är hur Schuon gestaltar en djup känsla för former, visuella former och även färger. Han menar att de osköna former som omger oss begränsar vår själ på ett genomträngande och bedrägligt sätt. Den moderna världen, de industriella samhällenas värld – i motsats till de traditionella världar som bestämdes av någon av de stora religionerna – är på det stora hela en enda hyllning åt det fula och det frånstötande. Som svar på denna diaboliska strömning, omdefinierar Schuon med en påfallande klarhet vad det Sköna är objektivt sett (en definition som inte har någonting gemensamt med nyklassiska estetiska begrepp). Han leder oss i sina skrifter mot alla de ”skönheter” som människan har frambringat genom historien i syfte att belysa deras väsentliga innebörd eller kvintessens.
Vad beträffar hans målningar kan de säga uttrycka hans doktrins mest förtroliga och innerliga aspekt.

Nedan samt här och var på denna sajt finns ett par exempel på Schuons målarkonst.
Se vidare följande två böcker som utgivits av World Wisdom Books och Abodes:
— The Feathered Sun, Plains Indians in art and Philosophy, av Frithjof Schuon, med inledning av Thomas Yellowtail, World Wisdom Books, USA .
— Images of Primordial and Mystic Beauty, målningar av Frithjof Schuon och en av hans lärjungar, med inledning av en hans medarbetare; Abodes, Bloomington, Indiana, USA, Amazon.com.

Målningar 1Målningar 2Målningar 3Målningar 4

Målningar 5 -- Målningar 6 -- Målningar 7 -- Målningar 8


 

Message of a Vestimentary Art

Painting by Frithjof Schuon

"The existence of princely and priestly garments proves
that clothing confers a personality upon man,
that it expresses or manifests a function
which may transcend or ennoble the individual."
(To Have a Center, p. 159)

Frithjof Schuon, Painting

"One of the most powerful symbols of the sun is the majestic headdress
made of eagle feathers; he who wears it is identified with the solar orb,
and it is easy to understand that not everyone is qualified to wear it;
its splendor - unique of its kind among all traditional headdresses
in the world - suggests both royal and priestly dignity,
thus the radiance of the hero and the sage."
(To Have a Center, p.162)

Painting by Frithjof Schuon

"According to the French authors Thévenin et Coze it is
"the most majestic headdress ever conceived by the human genius"
(Moeurs et Histoire des Indiens peaux-rouges).
Sometimes the feather bonnet is adorned with the horns of the buffalo,
which adds to it a pontifical symbol. The feathered spear - the solar ray -
prolongs the headdress in a dynamic and combative mode."
(To Have a Center, p.162, Note 3)


Portraits of Indians

Frithjof Schuon, Painting

"Dignity is the ontological awareness
an individual has of his supra-individual reality." 

(Spiritual perspectives and Human Facts, p. 210)

Frithjof Schuon, Painting

"Pride consists in taking ourselves for what we are not.
Self-respect is knowing what one is
and not allowing oneself to be humbled."

(Spiritual perspectives and Human Facts, p. 205)

 

Frithjof Schuon, Painting

"Forms allow of a direct and 'plastic' assimilation
of the truths - or the realities - of the spirit."

(Spiritual perspectives and Human Facts, p. 28)


Frithjof Schuon, Painting

"Beauty mirrors happiness and truth. Without the element of 'happiness'
there remains only the bare form, geometrical, rhythmical or other;
and without the element of 'truth' there remains only
a wholly subjective enjoyment, or luxury if you will.
Beauty stands between abstract form and blind pleasure,
or rather combines the two so as to imbue veridical form with pleasure
and veridical pleasure with form."

(Spiritual perspectives and Human Facts, p. 29)

[Paintings 2]


 

Copyright© 2001-2003 Frithjof Schuon
(All rights reserved)