FRITHJOF SCHUON
Dikter

 Copyright© 2000 Frithjof Schuon

All rights reserved
Diktens särdrag är att den är
en ändlig avbildning av Oändligheten.

Allt mänskligt verk rör sig
mot sin yttersta gräns.
Inte någonsin upphör dess urtyp i Himlen.

Vad är syftet med Skönhet och Konst?
Att leda oss på vägen till vårt innersta hjärta.

Fågelns sång kom från himlen.
Världen var en dröm; sången var jag.Frithjof Schuon, The Garland, 1994

Immanens

Det Högsta Goda är verkligt, världen är dröm.
Drömmens värld har sina rötter i det Högsta
som kastar Sin spegelbild över det gränslösa havet,
bland de ting som kanhända finns till
och kanhända inte.

Världsalltets rymd består av
strålar och cirklar, av ljus och skuggor,
som beslöjar Allmaktens brinnande anlete
och blottar skönheten med sin frälsande nåd.

Maya

De tror att världen blomstrar.
Det hjärta som försakar världen för Gud
är fattigt och mörkt.
De säger att du inte kommer att finna
det eftersökta gyllene Paradiset i denna avgrund.
De ser inte att nattens gåta är Layla.
Skåda hur hon rör sig i dans likt en knippe ljus.

Ditt innersta hjärta rymmer helgedomen,
den nakna gudinnan och vinbägaren.

Hågkomst

O ni svaga i tron, förglöm inte
profeternas, helgonens och de frommas ord:
Ihågkom Gud, ty Gud ihågkommer er.
På denna jord finns inget högre än
att åkalla Gud.
Fastän vi är låga finns ingen skam.
Gud söker oss och Han söker vår åkallan.

Sanning

”I skönheten finns det Sannas majestät”:
Om vi känner Sanningen känner vi även skönheten.
Om vi skådar det goda i skönheten
uppfattar själen allt det bör.
Orden, vårt jordliga språk, är ofullkomligt,
men Sanningen är mäktig.
Vi talar med det himmelska hjärtats röst.
Vi visar vägen mot livets innersta förbindelse.
”Allah är skön och älskar skönhet”:
Det finns en prakt i det vi hör och skådar.
Vi lever och vistas i det Sannas spegelglas.

Vägen

Vår djupaste medelpunkt är Självets hemvist.
De säger: ”Förverkliga din egen gudomlighet.”
Men de glömmer att man aldrig
kan äga vishet utan Guds hjälp.
Många förbiser detta och går vilse.
Vägen finner man blott genom gudomlig nåd.

Dans

Den heliga sångens fängslande makt.
Hör trummans åskslag i fjärran.
Skåda stjärnornas rörelse i dansen.
Lyssna till himlasfärernas gränslösa musik.
Vår inre sanning måste bli hörd och skådad.
Dansen är vår innersta natur och dess röst.
Vår kropp talar Självets språk och låter
oss förnimma det som passerar bortom tanken.
Dansen är född ur naturens innersta del.
Dansen kommer därifrån och återvänder till Hjärtat.

[Andra dikter av Frithjof Schuon]
Samtliga dikter är hämtade ur boken ”Road to the Heart” Poems
by Frithjof Schuon, 1995.

World Wisdom Books, Inc.

Copyright© 2003 Frithjof Schuon
All rights reserved