FRITHJOF SCHUON
Kvintessens sufism – en andlig väg

 

Upprepa gudsåkallan tills de säger: ”O Dåre!”
Profeten Mohammad

”Åkallan är religionens högsta princip. Lagen påbjuds och gudstjänstens ritualer finns föreskrivna blott för att människan skall erinra sig om Gud.”


Shaikh Ahmad al-'Alawi

Shaikh Ahmad al-'Alawi

Copyright© 2003 Frithjof Schuon
All rights reserved

 

Frithjof Schuon

Copyright© 2003 Frithjof Schuon
All rights reserved

- En del människor finner ro med mycket lite. Andra finner sin tillfredsställelse i religionen. En del söker mer, inte blott sinnesfrid utan även den Stora Friden, som ger Andens rikedomar.
- Hur förhåller det sig med religionen?
- För de som kräver mer än religionen är den sista uppenbarelsen blott början.
- Finns det då någonting bortom religionen?
- Bortom religionen finns doktrinen. [...] Medlet för att komma fram till Gud själv.
- Och vad består dessa medel av?
- Varför skall jag berätta det för dig när du inte är intresserad att använda dem. Om du kom till mig i syfte att bli min lärjunge kunde jag ge dig ett svar. Men vad är meningen med att bara tillfredsställa egenkär nyfikenhet?

Shaikh Ahmad al-’Alawi i samtal med Dr. Carret (A Sufi Saint of the Twentieth Century, Cambridge: Allen & Unwin, 1993)

 

 

”Dhikr (gudsåkallan) rymmer Lagen och är grunden till hela Lagens existens”

Frithjof Schuon

”[...] Två religioner möts, förenas och konfronteras stundom inom islam: dels den yttre religionen – som utgörs av uppenbarelsen och lagen – och dels hjärtats, intellektets och den inneboende Frihetens religion. De förenas i bemärkelsen att den yttre religionen utgår från den inre religionen, men de står i kontrast till varandra i bemärkelsen att den inre och väsentliga religionen är oberoende den yttre och formella religionen.”

Frithjof Schuon, Esoterism as Principle and as Way, s. 230.

 


Copyright© 2003 Frithjof Schuon
All rights reserved